Lars-Erik Tauson     Telefonnr: 0708-128322     
VD                           E-post: förnamn@projektpunkten.nu

 

 

 

Projektledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL

Lars-Erik Tauson