Marcus Gustavsson         Telefonnr: 0722-402450
                                        E-post: förnamn@projektpunkten.nu

 

Projektledning, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL