Sune Carlbohm        Telefonnr: 0709-457100
                                E-post: förnamn@projektpunkten.nu  

 

 

 

Projektledning, besiktning och kontrollansvarig enligt PBL.

 

 

 

       

Sune Carlbohm