Faktureringsuppgifter


Faktura mailas i PDF-format (OBS en faktura per mail)

Mailadress:  faktura@projektpunkten.nu


Faktura skickas alternativt till adress:

Projektpunkten AB
Fack: 3725
FE: FE2215
751 75 Uppsala


Fakturamärkning: PRPpppp-nn – Projektnamn
Erhålles av ansvarig projektledare

Förklaring fakturamärkning vid vidarefakturering till projekt:
pppp= Projektpunktens projektnummer
nn= projektansvarigs signatur