Landvetter Flygplats
Uppdragsgivare:
Swedavia
Projektbeskrivning: Tillbyggnad terminal
Projektpunktens uppdrag: Delad projektledning
Yta: 18 000 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Steel Tech, Alingsås
Uppdragsgivare: Castellum

Projektbeskrivning: Till- och ombyggnad kontor och verkstad
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 10 000 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Kyllared gymnasieskola, Borås                                             
Uppdragsgivare: Stadsporten
Projektbeskrivning: Ombyggnad till gymnasieskola
Projektpunktens uppdrag: Projekteringsledning, Projektledning, KA
Yta: 5 500 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Serapis 3 HGA Krook & Tjäder kontor, Borås
Uppdragsgivare:
Stadsporten
Projektbeskrivning: Hyresgästanpassning
Projektpunktens uppdrag: Projektledning
Yta: 400 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Kortedala torg
Uppdragsgivare: Göteborgslokaler
Projektbeskrivning: Kontorsanpassning för SDF samt ny trappa till torg
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 4000 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Butik Ahlsell, Hisingen
Uppdragsgivare: Castellum
Projektbeskrivning: Nybyggnad butik
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 5 000 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Nybyggnation, Veoneer
Uppdragsgivare: Veoneer Sweden AB

Projektbeskrivning: Ny produktionsanläggning processindustri
Projektpunktens uppdrag: Projekteringsledning, Projektledning
Yta: 12000 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Porsche Center
Uppdragsgivare: Castellum
Projektbeskrivning: Nybyggnad butik och verkstad
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 5 000 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Ny logistikhall Platzer
Uppdragsgivare:
Logistic Contractur

Projektbeskrivning: Nyproduktion ny logistikanläggning
Projektpunktens uppdrag: Projekteringsledning
Yta: 13500 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Kyllared idrottshall, Borås
Uppdragsgivare:
Stadsporten

Projektbeskrivning: Nybyggnation idrottshall
Projektpunktens uppdrag: Projekteringsledning, Projektledning, KA
Yta: 1 600 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad

Arcam, Härryda
Uppdragsgivare: Castellum

Projektbeskrivning: Om- och Tillbyggnad 
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 15 000 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Selma Lagerlöfs torg, kvarteret A                      
Uppdragsgivare: Göteborgslokaler
Projektbeskrivning: Nyproduktion stadsdelshus med rum för kultur
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, byggledning, KA
Yta:  6500 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Selma Lagerlöfs torg, kvarteret D                      
Uppdragsgivare: Göteborgslokaler
Projektbeskrivning: Nyproduktion centrumhus med livsmedelsbutik, parkeringsdäck och vårdhus
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, Byggledning, KA
Yta:  12000 m2
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Apollo 5, Swedac
Uppdragsgivare: Castellum
Projektbeskrivning: Ombyggnad kontor
Projektpunktens uppdrag: Projektledning
Yta: 3 800 m2
Genomförandeform: Totalentreprenad