Landvetter Flygplats
Uppdragsgivare:
Svedavia
Projektbeskrivning: Tillbyggnad terminal
Projektpunktens uppdrag: Delad projektledning
Yta: 18 000 m2
Genomförandetid: 3 år
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Steel Tech, Alingsås
Uppdragsgivare: Castellum

Projektbeskrivning: Till- och ombyggnad kontor och verkstad
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 10 000 m2
Genomförandetid: 1 år
Genomförandeform: Samverkansentreprenad

Apollo 5, Swedac
Uppdragsgivare: Castellum
Projektbeskrivning: Ombyggnad kontor
Projektpunktens uppdrag: Projektledning
Yta: 3 800 m2
Genomförandetid: 16 månader
Genomförandeform: Totalentreprenad

Butik Ahlsell, Hisingen
Uppdragsgivare: Castellum
Projektbeskrivning: Nybyggnad butik
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 5 000 m2
Genomförandetid: 1 år
Genomförandeform: Totalentreprenad

Kyllared gymnasieskola, Borås                                             
Uppdragsgivare: Stadsporten
Projektbeskrivning: Ombyggnad till gymnasieskola
Projektpunktens uppdrag: Projekteringsledning, Projektledning, KA
Yta: 5 500 m2
Genomförandetid: 18 månader
Genomförandeform: Totalentreprenad

Kortedala torg
Uppdragsgivare: Göteborgslokaler
Projektbeskrivning: Kontors anpassning för SDF samt ny trappa till torg.
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, KA
Yta: 4000 m2
Genomförandetid:  1 år
Genomförandeform: Totalentreprenad

Selma Lagerlöfs torg, kvarteret A                      
Uppdragsgivare: Göteborgslokaler
Projektbeskrivning: Nyproduktion stadsdelshus med rum för kultur.
Projektpunktens uppdrag: Projektledning, byggledning och KA.
Yta:  6500m2
Genomförandetid: 3 år
Genomförandeform: Samverkansentreprenad