Lars-Erik Tauson Lars-Erik Tauson Lars-Erik Tauson Lars-Erik Tauson Lars-Erik Tauson Lars-Erik Tauson


Lars-Erik Tauson

VD    

Telefonnr: 0708-128322     
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning
* Kontrollansvarig K enligt PBL

Niklas Wrennmark Niklas Wrennmark Niklas Wrennmark Niklas Wrennmark Niklas Wrennmark Niklas Wrennmark


Niklas Wrennmark
   

Telefonnr: 0707-321575
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning
* Kontrollansvarig K enligt PBL

Henrik Andersson


Henrik Andersson
    

Telefonnr: 0722-400114
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning
* Kontrollansvarig K enligt PBL

Catrin Westerström Catrin Westerström Catrin Westerström Catrin Westerström Catrin Westerström Catrin Westerström


Catrin Westerström
 

Telefonnr: 0706-966901
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Administration
* Ekonomi

Filip Häggblad

Filip Häggblad

Telefonnr: 0722-246724
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning

Sune Carlbohm Sune Carlbohm Sune Carlbohm Sune Carlbohm Sune Carlbohm Sune Carlbohm


Sune Carlbohm
      

Telefonnr: 0709-457100
E-post: förnamn@projektpunkten.nu   

* Projektledning
* Besiktning
* Kontrollansvarig K enligt PBL

Helena Sylvan Helena Sylvan Helena Sylvan Helena Sylvan Helena Sylvan Helena Sylvan


Helena Sylvan
         

Telefonnr: 0722-401235
Epost: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning

Marcus Gustavsson Marcus Gustavsson Marcus Gustavsson Marcus Gustavsson Marcus Gustavsson Marcus Gustavsson


Marcus Gustavsson
 

Telefonnr: 0722-402450
E-post: förnamn@projektpunkten.nu

* Projektledning
* Byggledning
* Kontrollansvarig K enligt PBL

Max Hallgren Max Hallgren


Max Hallgren   

Telefonnr: 0702-764024
Epost: förnamn@projektpunkten.nu

* Byggledning
* Projektledning

Per-Olof Jansson Per-Olof Jansson Per-Olof Jansson Per-Olof Jansson Per-Olof Jansson Per-Olof Jansson


Per-Olof Jansson
    

Telefonnr: 0706-749783
Epost: förnamn@projektpunkten.nu

* Utredning
* Kalkyl